Vilkår og betingelser

Velkommen til Nudge Media!

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruk av nettstedet til Nudge Media AS, som ligger på https://nudgemedia.no.

Ved å få tilgang til dette nettstedet, antar vi at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke Nudge Media hvis du ikke samtykker til å akseptere alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Informasjonskapsler:

Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å hjelpe til med å tilpasse din online opplevelse. Ved å få tilgang til Nudge Media samtykker du i å bruke de nødvendige informasjonskapslene.

En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettside-server. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg og kan kun leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle, lagre og spore informasjon for statistiske eller markedsføringsformål for å drive nettstedet vårt. Du har muligheten til å akseptere eller avvise valgfrie informasjonskapsler. Det er noen nødvendige informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene krever ikke ditt samtykke, da de alltid fungerer. Vær oppmerksom på at ved å akseptere nødvendige informasjonskapsler, aksepterer du også tredjeparts informasjonskapsler, som kan brukes via tjenester fra tredjeparter hvis du bruker slike tjenester på nettstedet vårt, for eksempel en videovisningsvindu levert av tredjeparter og integrert på nettstedet vårt.

Lisens:

Med mindre annet er angitt, eier Nudge Media AS og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale på Nudge Media. Alle immaterielle rettigheter er reservert. Du kan få tilgang til dette fra Nudge Media for din personlige bruk, underlagt begrensningene som er angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

 • Kopiere eller publisere materiale fra Nudge Media.

 • Selge, leie ut eller underlisensiere materiale fra Nudge Media.

 • Være uenig i at innholdet er offentliggjort av Nudge Media.

 • Omdistribuere innhold fra Nudge Media.

Denne avtalen trer i kraft fra og med dags dato.

Deler av dette nettstedet gir brukere muligheten til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. Nudge Media AS filtrerer, redigerer, publiserer eller gjennomgår ikke kommentarer før de vises på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Nudge Media AS, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt etter gjeldende lover, skal Nudge Media AS ikke være ansvarlig for kommentarene eller eventuell ansvar, skader eller utgifter som er forårsaket og/eller lidd som følge av bruk av og/eller publisering av og/eller visning av kommentarene på dette nettstedet.

Nudge Media AS forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller som bryter med disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarer på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker for å gjøre det.

 • Kommentarene krenker ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent eller varemerke til tredjeparter.

 • Kommentarene inneholder ikke ærekrenkende, injurierende, støtende, umoralske eller på annen måte ulovlige materialer som krenker personvernet.

 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å be om eller fremme virksomhet, kunder eller kommersiell aktivitet eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Nudge Media AS en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere alle dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til vår innhold:

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten forhåndsgodkjennelse:

 • Offentlige myndigheter.

 • Søkemotorer.

 • Nyhetsorganisasjoner.

 • Online katalogdistributører kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de lenker til nettsidene til andre oppførte bedrifter.

 • Systemomfattende akkrediterte bedrifter unntatt ideelle organisasjoner, veldedige kjøpesentre og veldedige innsamlingsgrupper som ikke kan lenke til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, publikasjoner eller annen informasjon på nettstedet vårt, så lenge koblingen: (a) ikke er på noen måte villedende; (b) gir ikke falsk inntrykk av sponsing, godkjenning eller godkjenning av den lenkende part og deres produkter og/eller tjenester; og (c) passer innenfor sammenhengen til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • Allment kjente forbruker- og/eller bedriftsinformasjonskilder.

 • Dot.com fellesskapssider.

 • Foreninger eller andre grupper som representerer veldedige formål.

 • Online katalogdistributører.

 • Internettportaler.

 • Regnskapsfirmaer, advokatfirmaer og konsulentfirmaer.

 • Utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi mener at: (a) lenken ikke vil få oss til å se dårlig ut for oss selv eller våre akkrediterte bedrifter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten av koblingen kompenserer fraværet av Nudge Media AS; og (d) koblingen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge koblingen: (a) ikke er på noen måte villedende; (b) gir ikke falsk inntrykk av sponsing, godkjenning eller godkjenning av den lenkende part og deres produkter eller tjenester; og (c) passer innenfor sammenhengen til den lenkende partens nettsted.

Hvis du tilhører en av organisasjonene som er oppført i punkt 2 ovenfor, og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til Nudge Media AS. Vennligst inkluder navnet ditt, organisasjonens navn, kontaktinformasjon, samt URL-en til nettstedet ditt, en liste over alle URL-er fra hvilke du har til hensikt å lenke til nettstedet vårt, og en liste over URL-er på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Vent 2-3 uker for svar.

Godkjente organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt som følger:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller

 • Ved bruk av den uniforme ressursplasseringen som blir lenket til; eller

 • Ved bruk av en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som gir mening innenfor sammenhengen og formatet til innholdet på den lenkende partens nettsted.

Ingen bruk av Nudge Media AS's logo eller annet kunstverk vil bli tillatt for lenking uten en varemerkelisensavtale.

Innholdsansvar:

Vi skal ikke holdes ansvarlige for innhold som vises på ditt nettsted. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som reises på ditt nettsted. Ingen lenker bør vises på noen nettsteder som kan tolkes som ærekrenkende, uanstendige eller kriminelle, eller som krenker, på annen måte bryter med eller oppfordrer til krenkelse eller annen krenkelse av tredjeparters rettigheter.

Forbehold om rettigheter:

Vi forbeholder oss retten til å be deg fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du samtykker i å fjerne umiddelbart alle lenker til nettstedet vårt etter forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og retningslinjene for lenking når som helst. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, samtykker du i å være bundet av og følge disse vilkårene og betingelsene for lenking.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt:

Hvis du finner noen lenke på nettstedet vårt som er støtende av noen grunn, er du velkommen til å kontakte oss og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om fjerning av lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller å svare direkte til deg.

Vi kan ikke garantere at informasjonen på dette nettstedet er korrekt. Vi garanterer ikke fullstendigheten eller nøyaktigheten, og vi lover heller ikke å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse:

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og vilkår knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • Begrense eller ekskludere vår eller din ansvar for død eller personskade.

 • Begrense eller ekskludere vår eller din ansvar for svindel eller bedragerisk fremstilling.

 • Begrense noen av våre eller dine forpliktelser på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller

 • Ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan ekskluderes i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene mot ansvar som er fastsatt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt den foregående avsnitt; og (b) regulerer all ansvar som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, uaktsomhet og for brudd på lovfestede plikter.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skader av noen art.