Personvernpolicy

Nettstedet Nudge Media eies av Nudge Media AS, som er en behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Vi har vedtatt denne personvernpolicyen, som bestemmer hvordan vi behandler informasjonen samlet inn av Nudge Media, og gir også grunnene til hvorfor vi må samle visse personopplysninger om deg. Derfor må du lese denne personvernpolicyen før du bruker Nudge Media-nettstedet.

Vi tar vare på dine personopplysninger og forplikter oss til å garantere deres konfidensialitet og sikkerhet.

Personlig informasjon vi samler inn:

Når du besøker Nudge Media, samler vi automatisk inn visse opplysninger om enheten din, inkludert informasjon om nettleseren din, IP-adressen, tidssone og noen av informasjonskapslene installert på enheten din. I tillegg, mens du blar gjennom nettstedet, samler vi informasjon om de individuelle nettsidene eller produktene du ser på, hvilke nettsteder eller søkeord som henviste deg til nettstedet, og hvordan du samhandler med nettstedet. Vi refererer til denne automatisk innsamlede informasjonen som "Enhetsinformasjon". Videre kan vi samle de personlige opplysningene du gir til oss (inkludert, men ikke begrenset til, navn, etternavn, adresse, betalingsinformasjon, osv.) under registrering for å kunne oppfylle avtalen.

Hvorfor behandler vi dine data?

Vår høyeste prioritet er sikkerheten til kundedata, og som sådan kan vi behandle bare det minimale brukerdata som er nødvendig for å opprettholde nettstedet. Informasjon som samles inn automatisk, brukes bare for å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og for å opprette statistisk informasjon om nettstedsbruk. Denne statistiske informasjonen er ikke på annen måte aggregert på en måte som vil identifisere noen spesifikk bruker av systemet.

Du kan besøke nettstedet uten å oppgi hvem du er eller avsløre noen informasjon som kan identifisere deg som en spesifikk og gjenkjennbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av nettstedets funksjoner, motta nyhetsbrevet vårt eller oppgi andre opplysninger ved å fylle ut et skjema, kan du gi personopplysninger til oss, for eksempel e-post, fornavn, etternavn, bosted, organisasjon, telefonnummer. Du kan velge å ikke gi oss dine personopplysninger, men da kan du kanskje ikke dra nytte av noen av nettstedets funksjoner. For eksempel vil du ikke kunne motta vårt nyhetsbrev eller kontakte oss direkte fra nettstedet. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, oppfordres til å kontakte oss via kontakt@nudgemedia.no.

Dine rettigheter:

Hvis du er en europeisk innbygger, har du følgende rettigheter knyttet til dine personopplysninger:

  • Rett til informasjon.

  • Rett til tilgang.

  • Rett til rettelse.

  • Rett til sletting.

  • Rett til begrensning av behandling.

  • Rett til dataoverførbarhet.

  • Rett til å protestere.

  • Rettigheter knyttet til automatiserte beslutninger og profilering.

Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

I tillegg, hvis du er en europeisk innbygger, merk at vi behandler informasjonen din for å oppfylle avtaler vi eventuelt har med deg (for eksempel hvis du foretar en bestilling via nettstedet), eller på annen måte for å forfølge våre legitime forretningsinteresser som er oppført ovenfor. Merk også at informasjonen din kan bli overført utenfor Europa, inkludert Canada og USA.

Lenker til andre nettsteder:

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for slike andre nettsteder eller tredjeparters personvernpolitikk. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet vårt og lese personvernerklæringene til hvert nettsted som kan samle personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer informasjonen du gir på datamaskinservarer i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring og offentliggjøring av personopplysninger som er under vår kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring over internett eller trådløst nettverk garanteres.

Juridisk offentliggjøring:

Vi vil offentliggjøre all informasjon vi samler inn, bruker eller mottar, hvis det kreves eller tillates ved lov, for eksempel for å overholde en stevning eller lignende rettsprosess, og når vi i god tro mener at offentliggjøring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, etterforske svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene.

Kontaktinformasjon:

Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om denne policyen eller ønsker å kontakte oss angående saker knyttet til individuelle rettigheter og dine personlige opplysninger, kan du sende en e-post til kontakt@nudgemedia.no.